Menu
 
English

Kyoko Kousaka

Location

Atsubetsu-ku
Sapporo, Hokkaido, Japan

Contact Information

Phone: 011-898-7816
Email: kana_quantum@yahoo.co.jp