Menu
 
English

Shizuko Hayashi

Location

Chuo-ku
Sapporo, Hokkaido, Japan

Contact Information

Phone: 011-532-2578
Email: hayasichako@yahoo.co.jp