Menu
 
English

Nancy Meijer

The Spirit's Bridge

Location

Patersweg 15
Asten, Noord Brabant, 5721 KL, Netherlands

Contact Information

Phone: 06-22 467 427
Email: info@spiritsbridge.nl
Web: www.spiritsbridge.nl

BIO (Nederlands)

Nadat ik al jaren intuïtief energiebehandelingen had gegeven en Reiki gedaan had, was ik op zoek naar “meer”. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Quantum Touch, daarna volgde Quantum Allergy, en vervolgens Quantum Share en Self Created Health..... Wat oorspronkelijk een idee was om op zoek te gaan naar meer achtergrondinformatie, bleek een hele nieuwe kijk op mensen helpen te worden, die nog veel verder ging dan ik voor mogelijk hield!

Inmiddels heb ik hierdoor behoorlijk wat bagage opgedaan en begeleid mensen in mijn praktijk  met uiteenlopende klachten, van “EHBO” tot doelgerichte ondersteuning.

Daarnaast heb ik een programma opgezet om op een andere manier met gewicht om te gaan en door middel van Quantum Touch en Quantum Allergy structureel te werken aan een gewicht dat bij je past.

Ik vind het erg fijn om mensen te kunnen helpen en ze niet alleen maar te behandelen, maar ze ook te leren hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun herstel of veranderingsproces.

BIO (English)

After giving energy-treatments intuitively for years and after practicing Reiki, I was searching for “more”. Eventually I ended up studying Quantum Touch, which was followed by  Quantum Allergy, which in turn was followed by Quantum Share and Self Created Health.... What was originally no more than a search for more background information, turned out to be a whole new perspective on helping people, the implications of which go much further than I ever thought possible!

Meanwhile I have gained a lot of knowledge  and I counsel people with various complaints in my practice, from “First Aid” to goal-oriented assistance.

In addition I have designed a program to deal with weight issues in a different way, by working structurally, by using Quantum Touch and Quantum Allergy, towards a weight that suits you. 

I‘m very happy to be able to help people; not to only treat them, but also to teach them how they can contribute themselves to their recovery or process of change.